509px-Herb Polski m

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Oferta Edukacyjna

 
 
DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJ.
INFORMUJE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
o naborze uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w tym z autyzmem do:
- szkoły podstawowej
- gimnazjum
- szkoły przysposabiającej do pracy
oraz
- wczesnego wspomagania dzieci
- obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
w
Sępólnie Kraj.
ul. Hallera 29
tel. 52 3 88 26 86 sekretariat
52 388 22 63 pokój nauczycielski
lub
Więcborku
ul. Aleja 600 Lecia 9
tel. 52 3 89 66 67
 
Główne założenia pracy szkoły:
- szkoła z dzieckiem i dla dziecka,
- szkoła otwarta i przyjazna, wspierająca i bezpieczna,
- szkoła realizująca potrzeby uczniów.
 
Oferta placówki:
- zajęcia edukacyjne
- zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój psychofizyczny ucznia tj.:
  zajecia korygujace wady wymowy           eeg biofeedback
               Zajęcia korygujące wady wymowy                    Zajęcia w zakresie neuropsychostymulacji metodą EEG Biofeedback
 
- zajęcia korygujące wady wymowy z zastosowaniem kompleksowego masażu logopedycznego oraz innych technik,
- zajęcia w zakresie neuropsychostymulacji metodą EEG Biofeedback
- zajęcia w zakresie diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej
- zajęcia metodą Stymulacji Polisensorycznej
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- zajęcia korekcyjne wad postawy
- zajęcia wyrównawcze w różnych obszarach edukacyjnych
- zajęcia socjoterapeutyczne
- alternatywne sposoby komunikowania
- modyfikowanie zachowań
- praca z dzieckiem autystycznym

  terapia metoda integracji sensorycznej            alternatywne sposoby komunikowania sie

          Terapia metodą Integracji Sensorycznej                                  Alternatywne sposoby komunikowania się

                                                    stymulacja polisensoryczna

                                                              Zajęcia  metodą Stymulacji Polisensorycznej

 
Do prowadzenia lekcji i zajęć wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt, aparatura i pomoce dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w pracowniach i gabinetach specjalistycznych. Placówka posiada także pracownie internetowe i biblioteki z bogatą ofertą czytelniczą, z licznego księgozbioru mogą korzystać także rodzice uczniów.
pracownia internetowasala gimnastycznasprzet rehabilitacyjny
               Pracownia internetowa                              Sala gimnastyczna                              Siłownia i sprzet rehabilitacyjny
 
W ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdują się:
- zajęcia sportowe,
- zajęcia turystyki rowerowej i pieszej,
- zajęcia tańca nowoczesnego,
- zajęcia teatralne,
- zajęcia plastyczno- techniczne,
- koła przedmiotowe.
kolo turystyki rowerowejzielona szkola biwak
  Udział członków koła turystyki rowerowej w zawodach wędkarskich                       "Zielona szkoła" - biwak
                                      grupa teatralna chochliki
                                                                 Grupa teatralna "Chochliki"
 
Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych, wystawach i konkursach plastycznych, kiermaszach o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Biorą udział w wycieczkach, zlotach, biwakach. Redagują szkolną gazetę,prowadzą kroniki oraz fotokroniki. Działają w Samorządzie Uczniowskim. Współtworzą bogate życie kulturalne szkoły: organizują uroczystości, konkursy, spotkania, debaty uczniowskie, imprezy integracyjne.
stop uzaleznieniom            nagrody kamien
Biwak terapeutyczno-profilaktyczny "Stop uzależnieniom"    Nagrody i wyróżnienia oddziału zamiejscowego w Kamieniu Kraj.
                                      przedstawienie rzepka
       Krajeńskie Integracyjne Spotkanie Twórcze w Kamieniu Kraj. - teatr "Chochliki" w przedstawieniu "Rzepka"
 
Realizują ogólnopolskie programy bezpieczeństwa, wartości itp. Uczestniczą w projektach edukacyjnych.
Placówka zapewnia każdego dnia opiekę pielęgniarską. Uczniowie mogą również korzystać ze stołówki szkolnej i internatu.
Uczniom przysługuje się nieodpłatny dojazd do szkoły oraz nieodpłatne podręczniki. Rodzic lub opiekun ma prawo do ulgi za przejazd do placówki oświatowej lub rehabilitacyjnej, a także do lekarza specjalisty w wysokości 78% ceny biletu.
W czasie zajęć panują bezpieczne i optymalne warunki do nauki, rewalidacji i procesu wychowawczego.
W placówce (w każdej z wymienionych szkół) aktywnie działa Rada Rodziców, wspomagająca realizację statutowych zadań.
 
ZAPRASZAMY
Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie.